Podrobnější informace

Informace o pronájmu

Délka pronájmu

Standartní délka pronájmu plochy je 28 dní. Zbývající dny v měsíci slouží k výlepu plakátů a změně kampaní.

Výlep billboardů

Samozřejmostí je výlep Vašeho plakátu v předem určeném čase. Pokud máte výlep zajištěn, zašleme Vám připravený plakát některou kurýrní službou.

Dokumentace kampaně

Každou realizovanou reklamní kampaň Vám nafotíme a dokumentaci zašleme v elektronické podobě. Ve výjimečných případech a na přání zákazníka jsme schopni fotodokumentaci dodat i v papírové formě.